Παραστάσεις

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 2005

 

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 2009

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 2009

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΝΟΤΑΣ 2011

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΑΛΕΞΗ 2012