Τμήμα προετοιμασίας σπουδών στο εξωτερικό

Εξετάσεις

Οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μουσικά πανεπιστήμια Αγγλίας Ελλάδας Γερμανίας,Αυστρίας,Τσεχίας,Γαλλίας,Ολλανδίας,Ιταλίας,Βουλγαρίας,Αμερικής κοντά σε πεπειραμένους  καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν και το επίπεδο και τον τρόπο που απαιτείται για να επιτευχθεί η εισαγωγή τους σ'αυτά τα ιδρύματα.

 

hellenic Conservatory logo abrsm logo Trinity-Guildhall-Logo

Hellenic Conservatory

  of Music

Associated Board 

 

     Trinity


 

 

latina pussy